« بازگشت

شبكه سازي در پاركهاي علم و فناوري 1

شبكه سازي در پاركهاي علم و فناوري 1
ایجاد وراه اندازی شبکه فناوری در راستای ايجاد محيطي يكپارچه با توانايي سهولت در انتقال و تبادل اطلاعات و يكي از بسترهاي ايجاد محيط هاي يكپارچه در راستای تعامل وهم افزایی سطح فناوری مبتنی بر تكنولوژي هاي روز دنيا مي باشد. از مزاياي شبكه مي توان موارد زير را نام برد:
·        ارائه آخرین دستاوردهای علمی وفناوری هر یک از حوزه ها،
·        ارائه نیازهای فناوری کشور وامکان ارتباط با مراکزی که آمادگی انجام طرحها را دارا می باشند
·        و امکان بهره گیری از امکانات علمی، آزمایشگاهی، میان اعضاء شبکه
·        شناخت، ایجاد ارتباط ، بهره‏برداری مشترک از امکانات و تسهیلات و در یک کلام هم افزایی واحدها و مراکز پژوهشگر فناور
شبكه از سويي باعث یافتن چیزهای کوچک که نادیده گرفته شده اند، و یافتن بهترین راهی که آنها را به یک گروه پیوند دهد خواهد شد. اين به هم پيوستن ايجاد توده اي همگن و هم هدف را خواهد كرد كه نتايج خارقالعاده اي را مي توان از آن انتظار داشت.
وقتی به هر چیزی اجازه داده شود میزان کمی داده را منتقل کند و یک سری اطلاعات ورودی را از مجاورت خود دریافت نماید، می توان یک شی  غیر فعال را به یک گره جاندار تبدیل کرد.
 
چشم انداز و ماموریت شبکه
·        کمک به ایجاد و توسعه شبکه های دانش بنیان در زمینه فناوری
·        اصلاح توانایی رقابت و مسلط بودن گروه های فناوری
·        کمک به دانشگاهیان و محققان و دانشجویان دکتری در اداره بهتر پروژ های توسعه ای موسسات
·        ارتقاء جایگاه ایران در توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری های پیشرفته با ارزش افزوده بالا، استانداردهای سطح منطقه و همچنین با حمایت از فعالان فناور در زمینه مالکیت صنعتی و فکری.
·        کمک و حمایت از شرکت های کوچک برای ایجاد فرصت های شغلی
·        کمک به پیدا نمودن منابع جدید تکنولوژی
ویژگی های استراتژیک شبکه های ملی فناوری
·        حمایت از پتانسیل های نوآوری فعالان اقتصادی
·        شناسایی عناوین اولویت دار نوآوری
·        اشاعه نوآوری بسوی فعالان فناوری و کمک به ایجاد شرکت های نوپا و دانش بنیان
·        افزایش توانمندی مراکز تحقیق و توسعه
·         اشاعه مصرف محصولات تولیدی و افزایش اثر گذاری در جامعه
·        افزایش جو فناوری پروژه های تحقیقاتی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و موسسات فناور
·        اصلاح دیدگاه های موسسات و بخش صنعت به جامعه دانشگاهی و علمی
حال بحث شبكه را از ديدگاه تجارت و فناوري مورد بررسي قرارداده و نهايتا مدلي را ارائه مي دهيم.
در بخش تجارت شبكه ها مي توانند موجبات افزايش قدرت رقابت پذيري، شناخت بهتر فرصتهاي بازار و استفاده بهتر و آسانتر از معافيتها و تسهيلات را فراهم آورند و از سويي نيز مي توانند ابزارهاي كارامدي باشند براي اجرايي شدن سياستهاي كلان دولتي.
از ديدگاه فناوري شبكه ها مي توانند از دوجنبه حايز اهميت باشند، يكي درخواست فناوري و ديگري پيشنهاد فناوري. شبكه ها مي توانند بهتر و سنجيده تر نياز بازار را تحليل و ايده هايي خاص را در مقاطع زماني مختلف ارائه نمايند و اين در حالي است كه حساسيت بالاي شبكه ها نسبت به رويدادهاي جامعه به نحوي مطلوب ايده هايي را به صورت كلي براي آينده جامعه پيشنهاد دهد.
شايد بتوان در ارائه الگويي براي شبكه سازي ميان پاركهاي علم و فناوري مدل ساده اي را به شكل زير ارائه داد:

شاخصهاي ارزيابي موفقيت شبكه ها

موفقيت يا عدم موفقيت شبكه ها را مي توان با معيارهايي چون محصولات و خدمات جدید

ایجاد و توسعه شرکت های فناور جدید و سودی که در حوزه مربوطه خواهد داشت اندازه گيري كرد.

براي رسيدن به اين موفقيت ها شبكه  مي بايست توانايي و كارايي R&D  را با عمليات زير افزايش دهد:

         افزايش توزيع و تاثير محصولات توليدي در كشورجهت تقويت وموفقيت در كشور در حوزه صنعت فناوري براي سلامت

         افزايش بستر سازي براي فناوري  پروژه هاي تحقيقاتي مشترك بين آزمايشگاه هاي آكادميك  و شركت ها بمنظور افزايش پختگي فناوري موسسات و براي بهتر  متصل و جفت شدن آزمايشگاه ها در پروژه هاي بلند مدت و ميان مدت فعالان اقتصادي.

         شركت ها در ارائه يك شناخت بهتر مديريت پروژه هاي توسعه در موسسات به وسیله محققين،  دانشجويان دكتري و تسهيل در شركت محققين،  دانشجويان دكتري  در ايجاد يا رشد موسسات نوآور.

         بهبود شفافيت و كارايي دید گاه صنایع به جامعه تحقيقات آكادميك

         بهبود موقعيت كشور با تعاريف نورم ها و استانداردها ی جدید در سطح اروپا و جهان وشركت در سازماندهي حفاظت از منافع فعالان فناوري كشور در زمينه مالكيت صنعتي و فكري.

 

 

شبكه سلامت در كانادا

براي ارائه نمونه موردي شبكه هاي تخصصي ايجاد شده در دنيا مي توان از شبكه سلامت در كانادا را نام برد سابقه ايجاد آن به سال 2000 ميلادي باز مي گردد.

صفات استرات‍‍ژيك فناوري براي سلامت عبارتند از:

         نوآوري در صنعت

         اصلاح كننده سيستم سلامت

اين شبكه تدريجا با ايجاد هماهنگي و همكاري حوزه هاي مختلف استراتژيك تحقيقات و نوآوري را  می پوشاند.

در اين چارچوب ماموريت شبكه عبارتند از :

         تقويت پتانسيل نوآوري فعالان عرصه فناوري سلامت با توسعه همكاري بين تحقيقات عمومي و صنعت. بر اين اساس شبكه جامعه آزمايشگاهي دولتي و عمومي، صنايع و اكيپ هاي كلينيكي را دور هم جمع مي كنند.

         شناسائي عناوين نوآوري با الويت از دو نقطه نظر:

ü     گسيختگي فناوري بخش صنعت كه قابل ترميم است.

ü     محصولات جديدو خدمات توسعه

         انتشار نوآوري بسمت ‌SMEs و كمك به ايجاد شركت هاي جوان.

بر اساس سه مورد فوق شبكه، پرژه هاي R&D بسيار نوآور كه منجر به صنعت خواهد شد سلكسيون نموده و از يك طرف صنعت و از طرف ديگر محققين و كلنيك داران را باهم متحد مي نمايد.

 

 

 

         از يك طرف كمك به ايجاد شركت هاي فناور و نوآور در حوزه سلامت بر مبناي نقاط قوي تحقيقات عمومي موجود در صنعت

         از طرف ديگر اصلاح قدرت رقابت و تسلط فناوري اكيپ ها بوسيله غني سازي متقابل بين آزمايشگاه هاي دولتي و موسسات.

شبکه اروپایی سرمایه گذاری  Enterprise Europe Network:

این شبکه درسال 2008 به وسیله کمسیون عالی برای سرمایه گذاری و صنعت بر پايه ساختارهاي قبلي (1987 Euro Info Center  و1995 Innovation Rely Center   با 3000 كارشناسان زبده آماده پاسخگويي به سوالات SMEs  ایجاد شد.

هدف از ایجاد این شبکه عبارت بود از:

1)-  برای رشد SMEs  و ایجاد شغل :   ايجاد 600   شرکت از 49 كشور

2) -  کمک به شرکتهای کوچک و متوسط برای داشتن بازار دراروپای واحد (در اروپا 99 درصد شركت ها SMEs  هستند و 67درصد شغل ايجاد نموده اند ) بنابراين اين شركت ها برای اقتصاد اروپا بسیار با اهمیت هستند.

نهایتا باید دانست که شبکه می تواند :

         با تشخیص ميزان فناوری شركت برای شناسایی پتانسیل ، نیاز و فرصتهای سرمایه گذاری کمک کند

         کمک به فرموله كردن کردن ایده، پروژه

         كمك برای پیدا کردن همکار

         كمك به افزایش مهارت نوشتاری پروپوزال و مدیریت پروژه

           کمک به رسیدن به تفاهم نامه های همکاری

برگرفته از سخنراني دكتر پيري در خصوص شبكه سازي در پاركها  -  به قلم سید محمد خامسی

اهداف ميان مدت و بلند مدت اين شبكه عبارتند از:

نمونه های موردی


كتابخانه

مديريت استرا تژيك منابع انساني (راهنماي عمل) 5486

سيزده اشتباه مهلك مديران و طريقه اجتناب از آنها5487

استراتژي اثربخش5488

هيچ چيز نمي تواند ناراحتم كند، آره هيچ چيز5492

 چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم5490

تنها بي پروايان پايدارند5491

تحول در فرهنگ ديجيتالي فردا 5489

مديران كهنه كار5493

 از خوب به عالي 5494

جهاني شدن؛ بخت با شجاعان يار است5495

پنج دشمن كار تيمي5496

پنجمين فرمان خلق سازمان يادگيرنده5497

باباي دارا،‌ باباي ندار5498

مستند سازي تجربيات مديران از ديدگاه مديريت دانش5499

راهكارهاي ارتقاي بهره وري در كشور؛ يافته هايي از 35 پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي؛ بين سالهاي 1371-1386   5500

گزارش تطبيقي وضعيت بهره وري نيروي كار كشور ايران با برخي از كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي در مقاطع مختلف زماني 1980-2006    5501

 خلاصه كتاب رهبري تحول5502

سياستگذاري اشتغال ايران 5508

انگيزش و تشويق 5509

وقت چيست و چگونه تلف مي شود؟ 5510

بنيانگذار روش lss   كد 5511

رمز پیروزی مردان بزرگ 5503

ناجی شرکت نیسان 5504

سرپرستی سازمان 5505

کتاب صوتی تکنولوژی فکر 5506

راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات 5507

اصول واژه گزيني

دستور خط فارسي5512

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش اول5533

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش دوم5534

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش سوم5535

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش چهارم5536

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش پنجم5537

كتاب صوتي راز 5538

روش APA كد5516

هفت عادت مردان موثر 5517

راهكارهاي باباي دارا  5518

مديريت استراتژيك 5519

مديريت استراتژيك منابع انساني 5520

مباني مديريت صنعتي  5521

اصول بازاريابي  5522

بازاريابي و مديريت بازار 5523

مباني مديريت رفتار سازماني 5526

اصول مديريت 5527

ثروتمند ترين مرد بابل 5528

روش نگارش مقاله علمي پژوهشي  5529

كسب و كار به روش بيل گيتز  5530

مديريت نگرش 5531
Best Practices' in Business Incubation