« بازگشت

محیط


محیـــط   

محيط در لغت به معناي محيط زيست، محيط اطراف‌، احاطه‌ و دور و بر آمده است. بطور كلي در متون تخصصي مديريت، محيط، به پديده­هاي اطراف سازمان اطلاق مي­گردد؛ كه به طور معمول عواملي نظير دولت، رقبا، تكنولوژي، عرضه و تقاضاي نيروي كار، مشتريان و ارباب رجوع و اخيرا صنعت مرتبط با سيستم را دربرمي­گيرد.

اما در آنچه ما در پی آنیم شاید بتوان مفهوم محیط را با جو حاکم بر یک فضا قیاس نمود. یعنی ذره ذره عوامل موثر بر یک جرم که هر ذره می تواند نیرو یا تاثیر منحصر به فرد خود را بر آن داشته باشد. نکته شایان توجه آنکه جو حاکم بر یک فضا به تناسب برایند انرژی ذرات می توانند خصوصیات مشخصی را به نمایش بگذارند.

در یک روز تابستان شما می گویید هوا گرم است. این گرما را ذره ذره ملکولهای هوا به شما منتقل کرده اند. در این محیط ممکن است ملکولهایی هم وجود داشته باشند که دمایی پایینتر از میانگین را به شما منتقل کنند. اما شما احساس گرما می کنید. این بدان مفهوم است که اکثریت با ذرات با دمای بالاست.

محیط موثر در جهت گیری اذهان عمومی یک جامعه که می تواند به توسعه آن جامعه یا عدم توسعه آن منجر شود دقیقا چنین عملکردی دارد. اگر در محیطی قرارگیرید که همه عناصر، ورزش را به شما یادآور شوند مثلا رادیو، تلوزیون، دوست و آشنا همه در مورد ورزش به شما اطلاعات و یادآوری بدهند مثل آنچه در جامهای جهانی فوتبال اتفاق می افتد شما خواه و ناخواه اطلاعات خوبی از ورزش پیدا می کنید. شمایی که تا دیروز هیچ رابطه ای با فوتبال نداشته اید حالا اسامی برخی بازیکنان تیمها را هم می دانید!!

این فرایند لزوما خواسته اتفاق نمی افتد شما در محیطی هستید که به جبر زمان و مکانی که در آن محصورید محقق شده.

وقتی زندگی نامه افراد موفق و کارآفرینان دره سیلیکون را مطالعه می کنید همه در پاسخ به این سوال که چگونه به این فکر افتادید که شرکت خود را داشته باشید؟ به اتفاق می گویند: این موضوع مدام در این فضا تکرار می شود. یعنی هر دانشجو در طول تحصیل همیشه با مفاهیم کارآفرینی، تاسیس شرکت، شرکت نوپا و ..... درگیر است. پس وقتی به شرایط کار می رسد همیشه تاسیس شرکت را به عنوان یک گزینه جدی در ذهن خود دارد.

حال بیایید معادل آن را در جامعه خود پیگیری کنیم. دانش آموز و دانشجوی ما در طول تحصیل خود چند بار با این مفاهیم روبرو می شود؟ تا چه اندازه با ساختارهای حقوقی یک شرکت، تاسیس آن و مدیریت آن آشنا می شود؟ اساسا محیط پیرامونی وی او را به سمت کارآفرینی راهبری می کند یا به سمت کارمندی؟

به نظر می رسد موج مدرک گرایی و جذب در بدنه دولت آن هم در رشته ها و مشاغلی که لزوما مرتبط با مدارک نیست شیوع بیشتری دارد.

نمی توان در مورد توسعه بر مبنای فناوری صحبت کرد اما شرایط جامعه و سمت و سوی آن چیزی غیر از آن باشد. شنا خلاف جهت آب اساسا طاقت فرسا و تقریبا غیر ممکن است. لذا باید برای موفقیت در این موضوع ابتدا محیط را همسو کرد. این مهم نیازمند دگردیسی فرهنگی است. نیازمند تغییری آرام و مداوم که طبیعتاً نقش سازمانها و سمن های فرهنگساز در آن بسیار اهمیت دارد. اگر در جایی از جامعه نهادی را متولی توسعه فناوری برای توسعه جامعه کنیم و همه جامعه از سیاستگذاری های کلان آن تا فرد فرد آن جامعه سمت و سوی دیگری داشته باشند آن نهاد محکوم به شکست است.

به نظر می رسد برای برداشتن گام اول در توسعه بر اساس فناوری لازم است هرچند موازی با سایر فعالیتها اما حتما روی محیط و جو حاکم بر جامعه کار کرد. خوشبختانه اقدامات خوبی آغاز شده اما تا شرایط مطلوب فرسنگها فاصله داریم.

سید محمد خامسی هامانه


كتابخانه

مديريت استرا تژيك منابع انساني (راهنماي عمل) 5486

سيزده اشتباه مهلك مديران و طريقه اجتناب از آنها5487

استراتژي اثربخش5488

هيچ چيز نمي تواند ناراحتم كند، آره هيچ چيز5492

 چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم5490

تنها بي پروايان پايدارند5491

تحول در فرهنگ ديجيتالي فردا 5489

مديران كهنه كار5493

 از خوب به عالي 5494

جهاني شدن؛ بخت با شجاعان يار است5495

پنج دشمن كار تيمي5496

پنجمين فرمان خلق سازمان يادگيرنده5497

باباي دارا،‌ باباي ندار5498

مستند سازي تجربيات مديران از ديدگاه مديريت دانش5499

راهكارهاي ارتقاي بهره وري در كشور؛ يافته هايي از 35 پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي؛ بين سالهاي 1371-1386   5500

گزارش تطبيقي وضعيت بهره وري نيروي كار كشور ايران با برخي از كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي در مقاطع مختلف زماني 1980-2006    5501

 خلاصه كتاب رهبري تحول5502

سياستگذاري اشتغال ايران 5508

انگيزش و تشويق 5509

وقت چيست و چگونه تلف مي شود؟ 5510

بنيانگذار روش lss   كد 5511

رمز پیروزی مردان بزرگ 5503

ناجی شرکت نیسان 5504

سرپرستی سازمان 5505

کتاب صوتی تکنولوژی فکر 5506

راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات 5507

اصول واژه گزيني

دستور خط فارسي5512

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش اول5533

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش دوم5534

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش سوم5535

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش چهارم5536

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش پنجم5537

كتاب صوتي راز 5538

روش APA كد5516

هفت عادت مردان موثر 5517

راهكارهاي باباي دارا  5518

مديريت استراتژيك 5519

مديريت استراتژيك منابع انساني 5520

مباني مديريت صنعتي  5521

اصول بازاريابي  5522

بازاريابي و مديريت بازار 5523

مباني مديريت رفتار سازماني 5526

اصول مديريت 5527

ثروتمند ترين مرد بابل 5528

روش نگارش مقاله علمي پژوهشي  5529

كسب و كار به روش بيل گيتز  5530

مديريت نگرش 5531
Best Practices' in Business Incubation