صنعت هوایی اساسا بصورت شبکه‌ایی از شرکت‌های دانش و فناوربنیان می‌باشد و یک شرکت به تنهایی در این عرصه فعالیت نمی‌کند لذا برای حرکت بسمت رفع نيازها و پیشرفت در این صنعت در کشور عزیزمان ایران نیازمند طراحی شبکه‌ایی از صنايع بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌باشیم که این مهم از طریق مگاپارک تحقیقات و فناوری هوایی در ستاد هوایی و هوانوردی در حال پیگیری است.

در اين راستا پارك علم و فناوري يزد به عنوان يكي از اولين پارك هاي علم و فناوري در ايران كه بسياري از طرح ها، برنامه ها و مکانيزم هاي توسعه اي پارک هاي علم و فناوري را براي نخستين بار در سطح کشور به اجرا درآورده است و از آنجا كه يكي از وظايف پارك در جهت توسعه منطقه ايي و ملي رصد بازارهاي فناوري و صنعتي است لذا پارك علم و فناوري يزد با قابليت بالاي خود و موسسات توانمند در حوزه هاي ICT، الكترونيك، مكانيك، مكاترونيك و ... مي تواند بستري جهت انجام همكاري با صنعت هوايي و برطرف سازي نيازهاي آن صنعت را فراهم آورد.

با توجه به موارد فوق پارك علم و فناوري یزد سعي دارد با شناسايي حوزه هاي همكاري با صنعت هوايي و طی تفاهمنامه في مابين پارك و سازمان صنايع هوايي به هدايت موسسات موجود در پارك بسمت صنعت هوايي و فناوري هاي هوايي با هدف استفاده از قابلیت های استان یزد، صنايع و پارك علم و فناوري در راستای تامين نيازهاي صنعت هوایي بپردازد.