نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخبار

خبر "طرح ملی ناوبری هوایی کشور ترسیم می‌شود"

 

طرح ملی ناوبری هوایی کشور ترسیم می شود

 

 

 

خبر "شروع به کار مگاپارک تحقیقات و فناوری هوایی در ستاد هوایی و هوانوردی"

 

مگاپارک تحقیقات و فناوری هوایی با هدف ایجاد سیستمی یکپارچه از پارک های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی (داخلی و خارجی)، شبکه بازرگانی و موسسات مالی در جهت توسعه صنعت هوایی، پارک های علم و فناوری، ... و در نهایت توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ستاد هوایی و هوانوردی(مگاپارک تحقیقات و فناوری هوایی) مراجعه کنید.

 

معرفی مگاپارك تحقیقات و فناوري هوایی