نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزايش ۳۴ درصدي اعتبارات تحقيقاتي و پژوهشي در بودجه سال آينده كشور

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور خبر داد:

افزايش ۳۴ درصدي اعتبارات تحقيقاتي و پژوهشي در بودجه سال آينده كشور

در لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور اعتبارات بخش تحقيقات و امور پژوهشي ۳۴ درصد رشد دارد و چنين امري مبين توجه جدي دولت به اهميت اين بخش در رشد و توسعه كشور است.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با اعلام اين خبر در تالار همايش‌هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران افزود: در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور نه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه به بخش تحقيقات و امور پژوهشي اختصاص يافته بود كه اميدواريم با افزايش قابل توجه آن در سال آينده و در كنار ارتقاي بهره‌وري، آهنگ رشد و توسعه كشور را شتاب بخشيم.

به گزارش مركز روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وي با اشاره به اين موضوع كه كل افزايش بودجه منابع عمومي كشور در سال آينده، ۲/۶ درصد است، گفت: روند تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام گرفته در كشور بايد به سمتي معطوف شود كه از يافته‌هاي آن بتوان براي افزايش بهره‌وري سود برد.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور فاصله گرفتن از رشد منفي و رسيدن به رشد مطلوب كشور را موكول به تحقق رشد ۸ درصدي بيان كرد و اظهار داشت: رشد ۸ درصدي زماني محقق مي‌شود كه ۵/۵ واحد درصد آن از طريق سرمايه‌گذاري و ۵/۲ درصد بقيه نيز از طريق رشد بهره‌وري فراهم شود.

نوبخت با اعلام اين موضوع كه اگر سازمان تحريم‌ها بر چيده شود، ما توانايي صادرات حدود دو ميليون بشكه نفت در روز را خواهيم داشت، افزود: بر اساس برآورد كارشناسان مطلع، قيمت نفت در سال آينده از ۸۲ دلار فراتر نخواهد رفت و بنابراين از طريق گسترش سرمايه‌گذاري خارجي و بالابردن نرخ بهره‌وري، مي‌توانيم تكانه‌هاي مربوط به نوسانات قيمت نفت را به حداقل كاهش دهيم.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در بخشي ديگر از اظهارات خود گفت: در يك سو مردان تيم ديپلماسي كشور با قاطعيت، درايت و منطق درصدد برچيدن سازمان تحريم‌هاي ظالمانه هستند و در سويي ديگر بر ما فرض است كه از تمام ظرفيت علمي و تحقيقاتي كشور، بيشترين بهره را براي رسيدن به رشد مطلوب داشته باشيم.

گزارش مذكور حاكي است پس از مراسم سخنراني با حضور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از پژوهشگران و محققان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران با اهداي لوح و جوايز، تقدير به عمل آمد.

وي همچنين از مركز تحقيقاتي، سلولي ـ مولكولي و مهندسي بافت و سلول‌هاي بنيادي نيز بازديد به عمل آورد.