نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیا برای ورود و استقرار در مرکز رشد مدرک دانشگاهی لازم است؟

آیا برای ورود و استقرار در مرکز رشد مدرک دانشگاهی لازم است؟
حضور در مرکز رشد و استفاده از امکانات منوط به داشتن ایده محوری قابل تجاری شدن است و داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا محل اخذ مدرک تحصیلی ملاک اصلی نمی‌باشد.