نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري سومين جلسه كميته سيستم


در تاريخ 94/10/07 سومين جلسه كميته سيستم در سال 94 برگزار گرديد.

سومين جلسه كميته سيستم به منظور بررسي آيين نامه آموزش موسسات برگزار گرديد. در اين جلسه پيشنهادات اصلاحي آيين نامه آموزش موسسات از سوي واحد خدمات فناوري و بازار مطرح و مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و آيين نامه با لحاظ نظرات اعضا اصلاح شد.