نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري ششمين جلسه شوراي مديران پارك


ششمين جلسه شوراي مديران پارك در تاريخ 31/6/94 برگزار گرديد. در اين جلسه موضوع برگزاري فاخر جشنواره ايده هاي برتر مطرح و پيرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتني است 10 دوره جشنواره ايده هاي برتر به همت و ابداع پارك علم و فناوري يزد برگزار گرديده و امسال همزمان با هفته پژوهش و فناوري يازدهمين دوره آن برگزار خواهد شد.