نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كارگاه آموزشي نحوه تدوين طرح كسب و كار و يژه كارشناسان و مديران مراكز رشد

نخستين دوره  آموزشي نحوه تدوين طرح كسب و كار و يژه كارشناسان و مديران مراكز رشد در روز پنج شنبه 93/5/2 در محل سالن كنفرانس پارك برگزار شد. دكتر لطفي عضو هيات علمي دانشگاه يزد در اين كارگاه آموزشي به تبيين و تفسير ضرورت و اهميت تدوين طرح و كسب و كار در موفقيت شركت‌هاي دانش بنيان مستقر در پارك‌ها و مراكز رشد پرداخت.