نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كميته سيستم


كميته سيستم در تاريخ يازدهم شهريور ماه 94 برگزار و در خصوص آيين نامه نحوه خدمات نمايشگاهها، كنفرانسها وجشنواره هاي داخلي و خارجي بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آيين نامه مذكور مصوب شد.

شابان ذكر است اين آيين نامه از لينك زير قابل دسترس براي متقاضيان است.

http://plan.ystp.ac.ir/36