نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري چهارمين جلسه كميته سيستم در سال 94


چهارمين جلسه كميته سيستم با حضور هيات رئيسه و مسئولين طرح و برنامه پارك علم و فناوري يزد در تاريخ هشتم مهر ماه 94 برگزار شد.

در اين جلسه آيين نامه نحوه تنظيم RFP ، آيين نامه نحوه تنظيم و پيشنهاد پروپوزال طرح ها و همچنين آيين نامه نحوه تدوين آيين نامه هاي پارك مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهايتا به تصويب كميتهه رسيد.

اين آيين نامه ها به زودي پس از طي مراحل قانوني در سايت طرح و برنامه به آدرس PLAN.YSTP.AC.IR بارگزاري و در اختيار مخاطبين قرار خواهد گرفت.