نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولين جلسه كميته علمی و پژوهشی پارک در سال 95


اولین جلسه كميته علمي و پژوهشي در سال 95 روز شنبه مورخ 95/03/22 برگزار گرديد.

در این جلسه سرکار خانم حسن رضائیان به ارائه نتایج طرح "احصا، مستندسازی و بهبود فرآیندهای پارک علم و فناوری یزد" پرداختند. نتایج مطالعات صورت گرفته مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و نهایتا مورد تایید واقع شد.