نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه كميته سیستم پارک در سال 96


اولين جلسه كميته سیستم در سال 96 روز سه شنبه 96/01/29 برگزار گرديد. در اين جلسه ویرایش جدید آیین نامه "جذب و پذيرش شركت­هاي فناور در ساختمان چندمستاجره" مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده ویرایش جدید این آیین نامه مورد تایید اعضا قرار گرفت.