نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی نحوه تدوین طرح کسب و کار

دوره آموزشی نحوه تدوین طرح کسب و کار با حضور تعداد زیادی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.

در این دوره که به همت واحد طرح و برنامه برنامه ریزی و برگزار گردید نحوه نگارش و تدوین طرح کسب و کار آموزش داده شد. تدریس این دوره را دکتر لطفی عضو محترم دانشگاه یزد و مدیر طرح و برنامه این دانشگاه به عهده داشت.