نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه كميته سیستم پارک در سال 95


در اين جلسه ویرایش جدید آیین نامه "نظارت و ارزیابی موسسات در مرکز فناوری اقبال" مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده ویرایش چهارم این آیین نامه مورد تایید اعضا قرار گرفت.