نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه كميته علمی و پژوهشی پارک در سال 95


دومین جلسه كميته علمي و پژوهشي در سال 95 روز دوشنبه مورخ 95/07/05 برگزار گرديد.

در این جلسه آقای زارع بناد کوکی به ارائه اصلاحات طرح "تهیه طرح کسب و کار مرکز رشد هوافضا" پرداختند. موارد مطرح شده مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و مقرر گردید که طرحی با عنوان "مدلی امکان پذیر جهت توسعه صنعت هوا و فضا" به پارک ارائه نمایند.

در ادامه جلسه آقای شرافت به ارائه طرح "طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت دانش در پارک علم و فناوری یزد" پرداختند. بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع صورت گرفت و نهایتا مقرر گردید که در جلسه بعد کمیته، پروژه مشابه پیاده­ سازی شده در اداره برق یزد و پیشنهاد جدیدی با نگاه پیش نیازهای پیاده سازی نظام مدیریت دانش متناسب با شرایط پارک ارائه گردد.