نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین جلسه كميته علمی و پژوهشی پارک در سال 95


سومین جلسه كميته علمي و پژوهشي در سال 95 روز سه شنبه مورخ 95/07/06 برگزار گرديد.

در ابتدای جلسه آقای فرقانی به ارائه طرح "طراحی سیستم ارزیابی سطح فناوری" پرداختند. موارد مطرح شده مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و مقرر گردید که پیشنهاد دهنده ضمن مطالعه کامل آیین نامه "نظارت و ارزيابي موسسات در مركز فناوري اقبال"، طی جلسه ای با تیم ارزیاب پارک به اصلاح طرح پیشنهادی مطابق با نیازهای پارک بپردازد.

در ادامه جلسه آقای زارع زردینی به ارائه طرح پیشنهادی "راهکارهای افزایش تعامل بین پارک علم و فناوری و بخش خصوصی صنعت، معدن و کشاورزی و نقش اتاق بازرگانی در آن" پرداخت. اين موضوع مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و نهایتا طرح پیشنهادی مورد تایید و تصویب واقع گردید.