نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری پنجمین جلسه کمیته سیستم در سال 96


پنجمین جلسه كميته سیستم در سال 96 روز سه­ شنبه 97/05/03 برگزار گرديد. در اين جلسه نسخه 05 آيين نامه حمایت از فعالیت‌های علمي – پژوهشی و توسعه فناوری ستادی پارک علم و فناوری یزد ویرایش گردید. بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده صورت گرفت و مقرر گردید که ادامه مبحث در جلسه بعدی کمیته سیستم مطرح شود.