نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسات تخصصی کارگروه تجهیزات فرودگاهی

خبر "تشکیل جلسات تخصصی کارگروه تجهیزات فرودگاهی"

 

کارگروه تجهیزات فرودگاهی با ماموریت "سیاستگذاری، تصمیم سازی، برنامه ريزي و تعيين خط مشي هاي فناوری و نوآوری، اقتصادي، بازرگاني و بين المللي در حوزه تجهیزات فرودگاهی و اجرایی نمودن آن در قالب شبکه مگاپارک هوایی ایران(مَپها)" در ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 94 ایجاد شد.

 

این کارگروه با نگاه بومی سازی در طراحی و ساخت تجهیزات فرودگاهی با اولویت(تجهیزات با فناوری بالا، استراتژیک، دارای تقاضا) تا تاریخ 18 / 10 / 95 هجده جلسه تخصصی را برگزار کرده است.

اهم مصوبات این کارگروه در این 18 جلسه عبارتنداز:

 

*  شناسایی تجهیزات فرودگاهی با اولویت در بخش های تجهیزات زمینی، تجهیزات CNS-ATM، تجهیزات تاسیساتی و ...

*   برگزاری سمینارهای تخصصی در زمینه های همکاری و فعالیت در بازار تجهیزات فرودگاهی و همچنین بازدیدهای تخصصی از فرودگاه ها

*   تصویب تجهیزات امنیتی(X-Ray، Gate Way و Hand Detector) بعنوان طرح کلان ملی

*    تصویب پروپزال دانشگاه یزد در رابطه با مرکز تحقیقاتی – آزمایشگاهی مرجع ایمنی و استاندارد دانشگاه یزد

*   حمایت و هدایت شرکت های دانش بنیان برای حضور فعال در تولید سیستم های رادیو ترانک (Trunked Radio Control)

*  حمایت از افراد با تجربه و بازنشسته شرکت فرودگاه ها و سازمان هواپیمای کشوری جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان

 

اطلاعات تکمیلی و اخبار جلسات کارگروه در سایت مگاپارک هوایی ایران به آدرس زیر نیز قابل دسترس است.

http://www.iatdh.ir