نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعهدات شرکت ها در قبال امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود چیست؟

تعهدات شرکت ها در قبال امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود چیست؟

شرکتها موظفند تعهدات وضع شده برای استقرار در مرکز رشد را پذیرا باشند. از جمله این تعهدات می‌توان به ارائه گزارش عملکرد از پیشرفت مراحل اجرایی ایده محوری مطابق با برنامه زمانبندی ارائه شده در پرسشنامه طرح و بازپرداخت اعتبارات دریافتی مطابق با مصوبه شورای مرکز رشد اشاره نمود.