نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته سیستم برگزار شد

جلسه کمیته سیستم از ساعت 11:30 امروز سه شنبه 1393/04/17 در واحد طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد برگزار شد. در این جلسه مدیر محترم بازاریابی به ارائه آیین نامه پیشنهادی خود پرداخت و پس از بحث و تبادل نظرآیین نامه مذکور مصوب گردید.