نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حداکثر زمان مجاز استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد چقدر است؟

حداکثر زمان مجاز استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد چقدر است؟
مدت زمان استقرار واحدهای فناور در دوره‌ی پیش رشد 6ماه (حداکثر9ماه) و در دوره رشد حداکثر 3 سال می‌باشد. استقرار در دوره رشد در صورت تایید شورای مرکز رشد و تصویب هیات امنا تا 5 سال قابل افزایش است.