نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر" تشکیل نوزدهمین جلسه کارگروه تجهیزات فرودگاهی"

 

خبر" تشکیل نوزدهمین جلسه کارگروه تجهیزات فرودگاهی"

 

نوزدهمین جلسه کارگروه تجهیزات فرودگاهی در روز 11 بهمن 1395 در شرکت پادیکو برگزار شد. این جلسه با حضور اعضای کارگروه  برگزار و اعضا به تبادل نظر پیرامون دستور کار جلسه پرداختند.
در این جلسه پیرامون همکاری سیستماتیک ستاد هوایی و هوانوردی(کارگروه تجهیزات فرودگاهی) با شرکت فرودگاه ها و ناوبری  هوایی ایران بحث و تبادل نظر شد و مفاد اولیه همکاری احصا گردید.

آدرس خبر:

http://www.iatdh.ir/Content/Content.aspx?cat_id=102&Landir=rtl&c=allcontent&Lan=Fa&Content_id=1116