نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روشهای برآورد پتانسیل بازار

روشهای برآورد پتانسیل بازار

دو روش اصلی برای تخمین بازار وجود دارد

1- روش عاملی

2- روش جمعیتی

روش عاملی:

*      با استفاده از تعدادی فاکتور های قابل دسترس تقاضا را برآورد می کنند
*      سپس با استفاده از سهم شرکت در بازار و صنعت به میزان فروش می رسند
*      تعدادی از فاکتورهای قابل ذکر
*      تولید ناخالص داخلی= 3 تریلیارد دلار
*      فروش مواد غذایی 15 درصد کل تولید ناخالص داخلی= 450میلیارد دلار
*      12 درصد از غذایی داخلی توسط سپر مارکتها فروش می رود= 54 میلیارد دلار
*      5 درصد فروش آنها غذای دریایی است 270 میلیون دلار
*      سهم بازار شرکت دنا 15 درصد = 41 میلیون دلار 
روش جمعیتی:
*      کل جمعیت ایران 70 میلیون نفر
*      درصد مردان هر کشور 50 درصد= 35 میلیون نفر
*      شهر نشینان 40 درصد = 14 میلیون نفر
*      منطقه شمال غربی 20 درصد= 7 میلیون نفر
*      تعداد افراد تحصیل کرده 25 درصد= 1.75 میلیون نفر
*      تعداد افراد با درآمد بالا 25 درصد=430 هزار نفر
*      تعداد افراد در رنج سنی 45-60 حدود 10 درصد = 43 هزار نفر
*      حال اگر هر مشتری 2 کیلو در ماه خرید کند بنابراین
*      43000*2*12=1032000 کیلو در سال بازار محصول خواهد بود
*      اگر سهم بازار دنا 15 درصد باشد آنگاه 158000 کیلو میزان فروش سال آتی خواهد بود
*      درصورتیکه محصول ما 2000 تومان در کیلو قیمت داشته باشد آنگاه
*      158000*2000=316000000 تومان کل فروش سال آینده خواهد بود.
 
روش محاسبه سهم بازار:
سهم شما از مصرف کنندگان کسب و کار = (رقبای مستقیم+رقبای غیر مستقیم)/تعداد مصرف کنندگان
حال از تعداد به دست آمده می توانید درصد خود را از بازار تعیین کنید
حداقلهایی برای کسب و کار های مختلف تعریف شده:
 
 کد 2880