نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط استقرار در پارک علم و فناوری چیست؟

شرایط استقرار در پارک علم و فناوری چیست؟

دارا بودن فعالیتهای تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی و مهندسی معکوس، فعالیت در زمینه توسعه مرزهای دانش و تجاری‌سازی تحقیقات، تدوین دانش فنی و ارائه خدمات مهندسی با ارزش افزوده بالا

دارابودن تیم تحصیل کرده، تحقیقاتی و مهندسی مناسب

دارابودن منابع مالی مناسب، (توان مالی مناسب در خصوص پرداخت بموقع اجاره‌بها، مبلغ زمین و مبالغ مربوط به ساخت و ساز ساختمان‌های مورد نظر)