نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ششمین جلسه كميته علمي و پژوهشي پارك برگزار شد


ششمین جلسه كميته علمي و پژوهشي پارك در تاريخ 94/10/30 برگزار گرديد.

در اين جلسه طرح های پیشنهادی "بررسی میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی به شرکت ها" و "مستندسازی تجارب سازمانی در پارک علم و فناوری یزد" ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفتطرح اول مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت و در خصوص طرح "مستندسازی تجارب سازمانی در پارک علم و فناوری یزد" اصلاحات موردنیاز مطرح گردید.