نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین مرتبط با شرکتهای دانش بنیان

متن قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌ بنيان

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان

آیین نامه استفاده پاركهاي فناوري از مزایای قانوني مناطق آزاد

دستورالعمل اجرایی معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی

تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هر گونه معافيت

 آیین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

آئين‌نامه تشخیص شركتها و موسسات دانش‌بنيان و پيوستها

 آیین‌نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران

شیوه نامه انتخاب شرکت های ارزیاب

 شيوه‌نامه معيارهاي کالاها/ خدمات دانش‌بنيان

فهرست كالاها/خدمات دانش بنيان

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم

ماده واحده حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر