نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

متقاضیان واجد شرایط استقرار در پارک علم و فناوری چه کسانی هستند؟

متقاضیان واجد شرایط استقرار در پارک علم و فناوری چه کسانی هستند؟
موسسات، شرکتها و مراکر خصوصی، عمومی یا دولتی و واحدهای تحقیق و توسعه
شرکت‌های دانش بنیان وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
واحدهای اجرایی یا مدیریتی شرکت‌های بزرگ دارای فعالیت‌های مهم علمی و فناوری
شرکت‌های کوچک و متوسط دارنده فناوری پیشرفته و شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای
نهادهایی با اهداف رشد و گسترش علم، فناوری و نوآوری
موسسات دارای فعالیت‌های تکمیلی