نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل استقرار در مرکز رشد به چه صورت است؟

مراحل استقرار در مرکز رشد به چه صورت است؟

ارائه درخواست ورود به دوره رشد یا پیش رشد

بررسی اولیه طرح

بررسی طرح در کمیته جذب و پذیرش با حضور مجری طرح و کارشناسان پارک

بررسی نهایی طرح در شورای مرکز رشد

اعلام نتیجه شورا به متقاضی

انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد پرداخت و استقرار توسط متقاضی با هماهنگی دفتر جذب

استقرار در مرکز رشد و بهره مندی از خدمات و حمایت‌های مرکز