نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز رشد واحدهای فناوری چگونه سازمانی است؟

مرکز رشد واحدهای فناوری چگونه سازمانی است؟
مرکزی تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای است که با ارائه خدمات از ایجاد و توسعه‌ی حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان پشتیبانی می‌کند. واحدهای نوپای فعال که در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری فعالیت می‌‌کنند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن داشته و بر اساس اقتصاد دانش محور حرکت می‌کنند، مورد حمایت این مرکز هستند.