نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منظور از ایده محوری چیست؟

منظور از ایده محوری چیست؟

طرح یا ایده‌ای است که با تکیه بر فناوری و قابلیت توسعه فناوری از جنبه های تجاری و بازاریابی منجر به ایجاد محصول یا ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا می‌گردد.