نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منظور از طرح تجاری (Business Plan) چیست؟

منظور از طرح تجاری (Business Plan) چیست؟
طرحی است حاوی اطلاعات و تحلیل جامع از مسائل مالی، بازار هدف و رقبا، ساختار سازمانی، تیم مدیریتی و ... که به منظور تاسیس یک کسب و کار ویژه و جذب سرمایه تدوین می‌گردد. بخش اصلی طرح تجاری در خصوص ایده محوری و یا زمینه کاری می‌باشد.