نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منظور از کارآفرینی چیست؟

منظور از کارآفرینی چیست؟
به فرآیند نوآوری و بهره گیری از فرصت‌ها جهت ایجاد کار اطلاق می‌گردد که با تلاش و پشتکار فراوان، همراه با پذیرش خطرپذیری مالی، روانی و اجتماعی و با انگیزه کسب سود مالی، تعالی، رضایت شخصی و استقلال صورت می‌پذیرد.