نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهمترین مزیت‌های استقرار در پارک علم و فناوری چیست؟

مهمترین مزیت‌های استقرار در پارک علم و فناوری چیست؟

واحدهایی که در پارک علم و فناوری مستقر می‌شوند علاوه بر بهره‌مندی از مزایایی همچون خدمات متمرکز، خرید زمین با قیمت و شرایط مناسب و اثر هم‌افزایی واحدهای مستقر برهم، از مزایای قانون حمایت از  شرکت‌های دانش بنیان شامل معافیت‌های مالیاتی و عوارض معمول کشور، امکان سرمایه‌گزاری خارجی تسهیل روابط کار و اشتغال و... مشابه قوانین مناطق آزاد تجاری به مدت 15 سال برخوردار می‌شوند.