نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات پارک برگزار شد


نخستین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات پارک  چهارشنبه 94/2/30 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور تقی فرهنگ نیا مدیر دفتر هماهنگی مراکز رشد، عباس باقی مدیر مرکز رشد زیست فناوری، محمد رضا حسینی مدیر خدمات فناوری و بازاریابی، محمد رضا اکبریان مدیر خدمات IT و سید محمد خامسی مدیر طرح و برنامه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ضمن بررسی وضعیت موجود و اشکالات و مسائل آن گامهایی تعریف و مقرر شد این گامها به صورت پیوسته برداشته شود.

تعریف و اجرای فرایند درخواست دوره آموزشی نخستین گام تعریف شده بود که قرار شد در هفته آتی اجرایی گردد.