نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هدف از ایجاد مرکز رشد چیست؟

هدف از ایجاد مرکز رشد چیست؟

ایجاد زمینه کارآفرینی دانش بنیان و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های منجر به توسعه فناوری

تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

فراهم نمودن زمنیه جهت تجاری‌کردن دستاوردهای پژوهشی