نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتمین جلسه شوراي سياستگذاري پارك برگزار شد


هشتمین جلسه شوراي سياستگذاري پارك با حضور هيات رئيسه پارك، مديران ستادی و صاحبنظراني چون دكتر محمد صالح اولياء و دكترمحمد علي وحدت زاد در روز پنجشنبه مورخ 94/11/1 برگزار گرديد.

اين نشست در ادامه سلسله جلسات تدوين برنامه استراتژيك برگزار گرديد و پيرامون اين برنامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.