نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمين جلسه شوراي سياستگذاري پارك برگزار شد


هفتمين جلسه شوراي سياستگذاري پارك با حضور هيات رئيسه پارك، مديران مراكز رشد و صاحبنظراني چون دكتر محمد صالح اولياء، دكترمحمد علي وحدت زاد و دكتر عليرضا ياراحمدي روز شنبه مورخ 94/10/19 برگزار گرديد.

اين نشست در ادامه سلسله جلسات تدوين برنامه استراتژيك برگزار گرديد و پيرامون اين برنامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.