نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحدهای فناور در چه مراحلی در مرکز رشد مورد حمایت قرار می‌گیرند؟

واحدهای فناور در چه مراحلی در مرکز رشد مورد حمایت قرار می‌گیرند؟
واحدهای فناور در طی دومرحله در مرکز رشد تحت حمایت قرار می‌گیرند:
مرحله رشد مقدماتی
در طی این دوره به افراد یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهای لازم جهت آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود.
مرحله رشد
در این دوره واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد با استفاده از امکانات، خدمات و حمایت های مرکز، ایده محوری فناورانه خود را اجرا و توانایی‌های لازم جهت حضور فعال در بازار و تجاری شدن نتایج حاصله را کسب می‌نمایند. به عبارت دیگر، این دوره با فراهم نمودن شرایط لازم جهت استقلال واحدهای فناوری، رهگذری مناسب جهت تبدیل واحدها به یک مجموعه فعال و موفق اقتصادی معرفی شده است.