نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظايف طرح و برنامه

اهم وظایف واحد طرح و برنامه عبارتست از:

·        حضور فعال در کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه های علمی و تخصصی(فکربازی).

·        ارتباط پویا و زنده و مستقیم با واحدهای پارک و موسسات.

·        ارتباط مداوم با سایر سازمان ها.

·        تشکیل اتاق فکر و شورای سیاست گذاری(فکرسازی).

·        تدوين برنامه هاي راهبردی و عملیاتی و نظارت بر اجرای آن ها(سیاست سازی).

·     تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز و بازنگری آیین‌نامه‌های موجود(قانون سازی).

·      سازماندهي، كنترل، بهبود مستمر، مهندسي مجدد فرايندها و طراحی و استقرار سیستم های نوین در جهت توسعه کمی و کیفی پارک(ساختار سازی).

·       تعريف و اجراي پروژه هاي پژوهشي مرتبط با وظايف پارك(تصمیم سازی).

·       راهبری و اجراي پروژه هايي كلان منطقه ایی و ملی.

 

در نهایت می توان گفت:

واحد طرح و برنامه یکی از واحدهای کلیدی و پر مسئولیت بوده و نقش بسزایی در کارآمدی پارک دارد. این واحد مسئولیت تفکر، برنامه‌ریزی، پی‌گیری و اجرای طرح‌های مناسب در جهت تحقق اهداف کلان و سیاست‌های پارک را برعهده دارد.