نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمين جلسه كميته علمي و پژوهشي پارك برگزار شد


پنجمين جلسه كميته علمي و پژوهشي  پارك در تاريخ 94/10/14 برگزار گرديد.

در اين جلسه موضوعات "پروپوزال تهيه كسب و كار مركز رشد هوا و فضا" و "مستندسازي تجارب ايده هاي منتخب ادوار گذشته جشنواره ايده هاي برتر" ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. در اين جلسه در خصوص ايجاد مركز توسعه فناوري هوا و فضا تصميماتي اتخاذ گرديد و مقرر شد طرح كسب و كار آن تدوين شود.