نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چه نوع آموزش‌هایی در مرکز رشد به واحدهای مستقر ارائه می‌شود؟

چه نوع آموزش‌هایی در مرکز رشد به واحدهای مستقر ارائه می‌شود؟

مرکز رشد علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مناسب با زمینه‌ی فعالیت ها واحدها، دوره های آموزشی عمومی مرتبط با کسب و کار مانند اصول علمی بازاریابی، قوانین حقوقی و قراردادها، نگارش طرح تجاری، اصول اولیه قانون تجارت، مدیریت و کنترل پروژه، قوانین مالیاتی و ... را برگزار می‌کند.