نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارشي از جلسات برگزار شده در سال 94


طرح و برنامه پارك بنا به وظيفه ذاتي خود جلسات متعددي را از ابتداي سال 1394 تا كنون برگزار نموده است كه خلاصه اي از آن به شرح ذيل مي باشد:

1- برگزاري يك جلسه كميته علمي پژوهشي به منظور بررسي طرح هاي پيشنهادي

2- برگزاري 2 جلسه كميته سيستم به منظور بررسي آيين نامه هاي

            الف: نحوه تدوين آيين نامه ها

            ب:  حمايت از شركت در نمايشگاهها، كنفراتسها و جشنواره هاي تخصصي

            ج:  آيين نامه اعطاي تسهيلات

3- برگزاري دو جلسه كميته مديريت اطلاعات پارك به منظور ساماندهي فرايند شركت در دوره هاي آموزشي و فرايند تحويل دهي و تحويل گيري اموال در سامانه وندا

4- برگزاري 4 جلسه شوراي مديران

5- برگزاري 4 جلسه كميته تلفيق به منظور بررسي برنامه عملياتي 95